VPN – TAP Driver Error & IPv6 Location Leak | Finally fixed! [The Green Bandit]HOW TO SOLVE TAP DRIVER ERROR AND YOUR ORIGIN LEAKING FROM VPN
If you get a message from cortana saying you should restart because of a TAP driver error, you should watch this video!

Tag: tap-windows adapter v9, TAP, driver, error, IPV6, ISP, IP, restart, VPN, vpn, IP leak, leak, DNS, IPV4, openvpn, nordvpn,*vpn, hide my ass, windows, 10, TAP-Windows Adapter V9, windows 10, microsoft, popcorn time, netfilx

Xem thêm: https://côngnghệit.vn/category/pc

Nguồn: https://côngnghệit.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *