Tivi Sony 32 BX35A chạy có hình mất tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *