How To Fix Task Host Window Prevents Shut Down in Windows 101. Press Windows Key + R then put regedit in Run dialog box open Registry Editor. 2. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM – CurrentControlSet – Control 3 …

Tag: task host window shutdown windows 10, [vid_tags]

Xem thêm: https://côngnghệit.vn/category/pc

Nguồn: https://côngnghệit.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *