add_filter( 'wpseo_canonical', '__return_false' ); Công Nghệ IT - CôngNghệit.vn - Giúp bạn có được những mẹo hay, thủ thuật mới về công nghệ